031 239 524 info@scpi.si

Darija Zupan

Darija Zupan, profesorica defektologije, se je rodila leta 1978 v Kranju. Leta 2006 je diplomirala na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in pridobila naziv profesorica defektologije.

Strokovne izkušnje si je pridobila ob delu z učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja v osnovni šoli in ob delu z otroki s posebnimi potrebami v vrtcu, kjer deluje že več let. Krajši čas je bila zaposlena tudi kot učiteljica v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.

Ob delu z otroki se je ves čas dodatno izobraževala na seminarjih s področja Brain Gym, Taktilne integracije, Integracije refleksov (MNRI) po dr. Masgutovi, udeležila pa se je tudi paraizobraževanja iz Montessori pedagogike. Pridobljena znanja uspešno vključuje v svoje delo z otroki, strokovnimi delavci in starši. Zanje je pripravila že več predavanj in delavnic tako v šoli kot v vrtcu. Sodeluje z društvom Bravo Gorenjska.

Svoje profesionalne izkušnje dopolnjuje tudi z neformalnimi izobraževanji in izkušnjami, ki jih pridobiva ob delu z otroki in mladostniki v lokalnem okolju (izobraževanje in delo na področju KDP po montessori metodi, pri mednarodnem mladinskem projektu Up2Me).

Trenutno je zaposlena na Osnovni šoli Poldeta Stražišarja na Jesenicah kot mobilna specialna pedagoginja v redni osnovni šoli in vrtcu.

Dostopnost