031 239 524 info@scpi.si

O projektu

Pilotni projekt Strokovni center za podporo inkluziji je del Mreže strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam, ki jo je z javnim razpisom vzpostavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Delujemo na področju gorenjske, goriške in obalno kraške regije v okviru konzorcija treh osnovnih šol, ki vzgajamo in izobražujemo otroke s posebnimi potrebami:

 

Ozadje

V okviru projekta se je v Sloveniji vzpostavila mreža 10 strokovnih centrov, ki delujemo kot povezovalne institucije med družino z otroki s posebnimi potrebami, zdravstvom, vzgojno-izobraževalnimi in socialnimi ustanovami.

 

Namen

Namen pilotnega projekta SCPI je analizirati stanje in vzpostaviti mrežo sodelovanj med osebami s posebnimi potrebami in njihovimi družinami ter vzgojno-izobraževalnimi institucijami in posamezniki oz. institucijami, ki se srečujejo z osebami s posebnimi potrebami.

Z našim delovanjem dopolnjujemo oblike pomoči, ki so ključne za otrokov optimalen razvoj in socialno vključenost. Naše delo je usmerjeno v celovito podporo otrokom, staršem, družinam in strokovnim delavcem vrtcev in šol na področju prepoznavanja, diagnostike in nadaljnjih oblik pomoči. Podpora poteka v obliki predavanj, delavnic, srečanj in individualnih svetovanj.

 

Področja delovanja

  1. Pomoč in podpora otroku s posebnimi potrebami in njegovi družini.
  2. Svetovanje in podpora strokovnim delavcem.
  3. Delo z vrstniki otroka s posebnimi potrebami.
  4. Povezovanje in sodelovanje strokovnjakov in institucij.
  5. Razvijanje stroke in izvajanje predavanj, delavnic, seminarjev idr.
  6. Predstavitev, usposabljanje za uporabo, izdelava in izposoja pripomočkov.

 

Lokacija

Dejavnosti SCPI potekajo na lokacijah posameznih šol in s projektom povezanih partnerjev. Posamezne lokacije konzorcijskih šol so prikazane na zemljevidu:

Dostopnost