031 239 524 info@scpi.si

Aktivnosti

Namen svetovalnice, e-svetovanja in načrtovanja poklicne poti je podpora inkluziji, razvijanje kvalitetnega koncepta prepoznavanja, diagnosticiranja in oblik pomoči na področju posebnih potreb. Prav tako razvijamo didaktične pripomočke in učna gradiva, nudimo podporo pri delovanju razvojnih timov strokovnjakov, razvijamo koncept dela z otroki tujci, ki imajo posebne potrebe ter doprinesemo k razvoju stroke (izobraževanje in razvoj lastnega znanja strokovnih delavcev, sledenje razvoja stroke doma in v tujini ter apliciranje novejših pristopov).

 

Področja delovanja

 1. Prepoznavanje in diagnostika.
  Razvijanje učinkovitega koncepta prepoznavanja in diagnosticiranja primanjkljajev, ovir oz. motenj.
 2. Zgodnja obravnava.
  Sodelovanje s porodnišnico, razvojno ambulanto, dispanzerjem za mentalno zdravje in vrtcem.
 3. Svetovalnica za podporo pri inkluziji.
  Podpora otrokom, družinam in strokovnim delavcem, izvajanje predavanj, delavnic, seminarjev idr., delo z vrstniki, spodbujanje socialne vključenosti in razvijanje učinkovitega koncepta prehajanja.
 4. Informacijski portal in e-svetovanje.
  Predstavitvena stran delovanja strokovnega centra s povezavami na priporočena spletna mesta, e-svetovanje.
 5. Pripomočki in gradiva.
  Vodenje registra pripomočkov, predstavitve, usposabljanje za uporabo, izdelava in izposoja pripomočkov, svetovanje pri prilagajanju gradiv.
 6. Načrtovanje poklicne poti.
  Pomoč pri načrtovanju poklicne poti, individualna podpora na področju izbire poklica in pri zaposlitvi.
 7. Razvojni tim strokovnjakov.
  Za konkreten primer se vzpostavi in koordinira delovanje tima notranjih in zunanjih strokovnjakov iz različnih področij.

 

Pokrivamo vsa obdobja vzgoje in izobraževanja ter načrtovanje poklicne poti:

 • predšolsko obdobje,
 • obdobje osnovne šole,
 • načrtovanje poklicne poti – nadaljnje izobraževanje in zaposlitev.
Dostopnost