031 239 524 info@scpi.si

Anja Kožuh

Anja Kožuh, profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike, se je rodila leta 1981 v Kranju. Diplomirala je na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in pridobila naziv profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike.

Svojo poklicno kariero na področju dela z otroki s posebnimi potrebami je začela na Osnovni šoli Jela Janežiča, kjer je zaposlena že deset let.

Več let je izvajala dodatno strokovno pomoč na različnih rednih osnovnih šolah v okolici Škofje Loke. Na matični šoli je kot razrednik poučevala v prvih dveh triletjih prilagojenega izobraževalnega programa z nižjim izobrazbenim standardom.

Leta 2010 se je pridružila državni predmetni komisiji za pripravo in izbor nalog za nacionalno preverjanje znanja za prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. Z delom na republiškem izpitnem centru nadaljuje že drugi mandat.

Izkušnje z delom s predšolskimi in šolskimi otroki ter njihovimi družinami je pridobivala tudi v Zdravstvenem domu Škofja Loka, kjer je dve leti sodelovala z Dispanzerjem za mentalno zdravje.

Dostopnost