031 239 524 info@scpi.si

Mateja Stošicki

Mateja Stošicki, profesorica defektologije, se je rodila leta 1984 v Trbovljah. Po uspešno zaključeni maturi na Gimnaziji Trbovlje se je vpisala na študij defektologije in ga končala leta 2009.

Leta 2007 se je kot učiteljica v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom zaposlila na Osnovni šoli Antona Janše Radovljica. To delo je opravljala do šolskega leta 2016/2017, ko je prevzela delo mobilnega specialnega pedagoga na Osnovni šoli prof.dr. Josipa Plemlja Bled. Vrsto let je bila vodja aktiva prilagojenega izobraževalnega programa z nižjim izobrazbenim standardom.

Svoje delo ves čas prepleta z ljubeznijo do psov in kot strokovna delavka terapevtske pse že vrsto let vključuje v pouk, dodatno strokovno pomoč ter izvaja ciljno naravnane terapije s pomočjo psov.

Udeležila se je številnih seminarjev s področja obravnave oseb s spektroavtističnimi motnjami, načinov vključevanja terapevtskih psov v delo, specialne didaktike, formativnega spremljanja učencev. Trenutno je v fazi pridobivanja naziva Practicioner Tellington TTouch metode.

Ves čas zaposlitve je vključena v različne projekte kot npr. Listovnik, Kompetenca učenje učenja, Fit4Kid. Vse pridobljeno znanje praktično preizkuša in izvaja pri svojem delu specialne pedagoginje.

Dostopnost