031 239 524 info@scpi.si

Martina Golc

Martina Golc, profesorica zgodovine in sociologije, se je rodila leta 1974 na Jesenicah. Po končani pedagoški gimnaziji je študirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kamor se je vpisala na pedagoški študij zgodovine in sociologije. Leta 1999 je diplomirala in si pridobila naziv profesorica zgodovine in sociologije.

Njena prva zaposlitev je bila na Osnovni šoli Antona Janše v Radovljici kot šolska knjižničarka. Nekaj let je delala kot učiteljica v oddelku podaljšanega bivanja na Osnovni šoli Poldeta Stražišarja na Jesenicah. Kasneje se je ponovno zaposlila na Osnovni šoli Antona Janše v Radovljici, kjer poučuje še danes.  V vseh teh letih je opravljala delo na različnih delovnih mestih.

Ves čas je  sodelovala pri različnih projektih šole in si z dodatnim strokovnim izobraževanjem pridobivala nova znanja na različnih področjih (Brain Gym, Double Doodle Play, Orffove delavnice, Odprto učno okolje mladih, itd.).

Kot razredničarka zaključnih razredov je več let sodelovala s svetovalno delavko pri poklicnem usmerjanju učencev, organizaciji delovne prakse za devetošolce, navezovala stike s srednjimi šolami in tako pomagala učencem pri lažjem prehodu v srednješolsko izobraževanje.

Pri svojem delu se rada povezuje z zunanjim okoljem, dela v timu in svoje znanje prenaša na študente. Veseli jo likovno ustvarjanje, dekoracija prostorov, aranžiranje in vrtnarjenje. Ta znanja in ustvarjalnost vključuje v vsakodnevno delo z otroki.

Trenutno je zaposlena kot učiteljica predmetnega pouka na višji stopnji prilagojenega izobraževalnega programa z nižjim izobraževalnim standardom.

Dostopnost